کاهش بارندگی های موثر علت بحران آب در برخی مناطق

کاهش بارندگی های موثر علت بحران آب در برخی مناطق

فیروز قاسم زاده، سخنگوی صنعت آب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش تغیرات اقلیمی و تأثیر آن بر ذخایر آبی کشور گفت: ۲۷ درصد افزایش ورودی در سدها وجود داشته که عمده این افزایش در کرخه، کارون و زاینده رود بوده است که بیش از ۵۰ درصد ذخایر آبی کشور در این سدها واقع شده است.

وی ادامه داد: بارندگی‌های سال جاری در این منطقه نشان دهنده ورودی بالا است اما در سایر مناطق ورودی‌ها حذف شده است به عنوان مثال در سد دوستی هیچ ورودی وجود نداشته و ایران و ترکمنستان آبی که از یک مهر تا کنون برای اهداف مختلف از سد دوستی برداشت کرده‌اند آب ذخیره شده از سال گذشته بوده است

به گفته این مقام مسئول در صورتی که ورودی‌ها همچنان صفر باشند ممکن است این سد در زمره سدهای کاملاً خالی باشد.

قاسم زاده با اشاره به خالی بودن برخی از سدها خاطر نشان کرد: رودخانه‌های استان گلستان خشک شده و ورودی‌ها به صفر رسیده است.

به گفته سخنگوی صنعت آب، بسیاری از استان‌ها به شدت کاهش بارندگی داشته‌اند که خراسان رضوی با ۴۶ درصد کاهش بارندگی نسبت به سال نرمال در صدر قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه تغییرات اقلیمی منجر شده که بارندگی‌هایی که اتفاق می‌افتد بارندگی مؤثر نیستند توضیح داد: بارندگی‌های مؤثر به بارندگی‌هایی اطلاق می‌شود که لایه‌های خشکی خاک را خیس کنند و منجر به شکل گیری روان آب شود و به سمت رودخانه هدایت و به مخازن سدها انتقال پیدا کند.

قاسم زاده اضافه کرد: متأسفانه نیمی از بارندگی‌ها مؤثر نبوده به عنوان مثال در استان خراسان رضوی بارندگی‌های مؤثر نبوده که منجر به روان آب شود.

سخنگوی صنعت آب خاطر نشان کرد: مجموع این عوامل و گرمایش زمین به علاوه افزایش ۲۱ درصدی تبخیری که در نیم قرن اخیر اتفاق افتاده کاهش آب را به دنبال داشته است به عبارتی ۲۱ درصد آب در دسترس از این طریق کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: بارندگی‌هایی که از اسفند ماه آغاز و فروردین تداوم پیدا کرد بسیاری از تالاب‌ها در وضعیت مطلوبی قرار گرفتند، به عنوان مثال تالاب شادگان پر شدگی کامل اتفاق افتاد و تالاب گاوخونی ورودی آب وجود داشت که اکنون به دلیل افزایش تبخیرها به شدت خشک شدند.

به گفته قاسم زاده سطح دریاچه ارومیه در اردیبهشت ماه به ۲ میلیارد متر مکعب رساند که اکنون به ۸۳۰ میلیون متر مکعب رسیده یعنی کمتر از یک‌میلیارد مکعب لذا عوامل اقلیمی در کنار هم بر این موضوع تأثیر گذار بوده و دلیل بحران آب در برخی مناطق به دلیل کاهش بارندگی، کاهش بارندگی‌های مؤثر و افزایش دما و تبخیر بوده است.