۱۰گام ضروری و اساسی در انتخاب رشته

۱۰گام ضروری و اساسی در انتخاب رشته

◀️ گام اول؛ در درجه اول، من باید خودم را خوب بشناسم، علایقم را بدانم، بفهمم که تیپ شخصیتی ام چیست، آیا درونگرا هستم یا برونگرا و استعداد چه رشته ای را دارم، حفظیاتم خوب است یا هوش ریاضی و محاسباتی بهتری دارم!

خودم را که خوب شناختم میرسم به گام بعدی…

◀️ گام دوم؛ حالا با توجه به شناختی که از خودم به دست آوردم چه رشته ای برای من مناسب است؟

◀️ گام سوم؛ بازار کار این رشته یا رشته هایی که میخواهم آن را ادامه بدهم چگونه است و در آینده چه زیرشاخه هایی دارد و تا چه سطحی باید آن را ادامه بدهم که بتوانم از آن درآمدزایی بکنم

◀️ گام چهارم؛ کدام دانشگاه ها در این رشته یا رشته هایی که من میخواهم آن را بخوانم رنکینگ و رتبه ی بهتری دارند و مدرکشان برای آیندهی شغلی من اعتبار می آورد.

◀️ گام پنجم: این دانشگاه هایی که در ذهنم گلچین کرده ام و رشته هایی که تشخیص داده ام برای من مناسب هستند چه شرایطی دارندو فاصله دانشگاه تا محل زندگی من، هزینه هایی که در آینده خواهم داشت به چه صورتی خواهد بودو آیا تحصیل در این رشته و دانشگاه به هزینه هایش می ارزد؟

◀️  گام ششم: این رشته ها و دانشگاه هایی که در ذهنم دارم را بر روییک کاغذ اولویت بندی می کنم

◀️ گام هفتم؛ کد رشته محل های  این دانشگاه ها را از دفترچه انتخاب رشته استخراج میکنم و برحسب اولویت، فعلا روییک کاغذ یادداشت می کنم.

◀️ گام هشتم: دفترچه انتخاب رشته را خوب مطالعه می کنم و بسته به شرایطی که در کارنامه ام دارم احتمالات قبولی خودم را بررسی می کنم و بر اساس این احتمالات روی کاغذ چینش اولیهی انتخاب رشته ی خودم را انجام می دهم، احتمال قوی در این قسمت، به مشاوره ییک مشاور کاربلد هم نیاز خواهم داشت

◀️گام نهم؛ پس از مشورت با سایرین و افراد باتجربه، چینش نهایی را انجام می دهم و در فرم انتخاب رشته، کدرشته محل ها را چینش می کنم

◀️گام دهم؛ به این نکته ایمان می آورم که هرکس برحسب زحمتی که کشیده است مستحق دریافت پاداش خواهد بود و خودم را از پیش بازنده ی هیچ میدانی نمی دانم و همیشه باید امیدوار باشم.

این مقاله توسط آکادمی انتخاب سبز طراحی و تدوین شده است که برای دسترسی به سایر محتواهای ارزشمند وارد سایت انتخاب سبز شوید.