آبیاری۵۶ درصد اراضی کشاورزی با منابع زیرزمینی

آبیاری۵۶ درصد اراضی کشاورزی با منابع زیرزمینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، صفدر نیازی شهرکی اظهار کرد: از مجموع اراضی کشور ۶ میلیون هکتار زراعی و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار نیز باغی است.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش بارندگی‌ها و تغییر نوع بارش از برف به باران افزود: پیش از این حدود سه میلیون هکتار از اراضی کشاورزی از طریق چاه‌ها و قنات آبیاری می‌شد که تغییر رویه خشکسالی بر این گستره کشاورزی تأثیر گذاشته است.
وی تصریح کرد: به نوعی با کاهش منابع آبی مواجه هستیم که با برنامه ریزی و استفاده علمی از منابع آبی مدیریت می‌کنیم.