موافقت کمیسیون اروپا با معرفی بوسنی و هرزگوین به‌عنوان کشور

موافقت کمیسیون اروپا با معرفی بوسنی و هرزگوین به‌عنوان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، الیور ورهلی، مسئول کمیسیون اتحادیه اروپا در امور گسترش طی سخنانی در نشست پارلمان اروپا اعلام کرد که برای معرفی بوسنی و هرزگوین به‌عنوان «کشور کاندید» پیشنهاد داده شده است.

ورهلی با بیان اینکه اتحادیه اروپا به نظارت بر بوسنی و هرزگوین در زمینه‌هایی مانند آزادی بیان و مطبوعات، مبارزه با فساد و اصلاحات قانونی ادامه خواهد داد، بر اهمیت اجرای مفاد موسوم به «۱۴ اولویت» تاکید کرد.

شورای اتحادیه اروپا اعلام آمادگی کرد که به بوسنی و هرزگوین وضعیت نامزدی اعطا کند و در این راستا، از کمیسیون اتحادیه اروپا خواست بر پایبندی این کشور به ۱۴ اولویت اساسی نظارت و در این خصوص گزارشی را تهیه کند.

بوسنی و هرزگوین در حال حاضر در وضعیت «کشور بالقوه» برای عضویت در اتحادیه اروپا قرار دارد.

منبع : مهر