نمادهای پرتقاضای بورس۲۹آذر/ افزایش نمادهای قرمز در آستانه شب یلدا

نمادهای پرتقاضای بورس۲۹آذر/ افزایش نمادهای قرمز در آستانه شب یلدا

به گزارش خبرنگار مهر، امروز عرضه در بازار شدت یافته و تعداد نمادهای قرمز نسبت به دیروز افزایش یافت، ۳۵۴ نماد منفی، ۳۵ نماد صف فروش، ۲۱۷ نماد مثبت و ۴۹ نماد صف خرید بودند.

بیشترین برآیند ورود پول‌های بزرگ در هر سهم
خمحرکه، کایزد، کمرجان، نطرین، زنگان، غزر

بیشترین برآیند ورود پول‌های بزرگ به نسبت ارزش معاملات هر سهم
پی پاد، خمحرکه، کمرجان، تمحرکه، زنگان، بمپنا

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی
کایزد، فروسیل، بمپنا، غزر، زنگان، مفاخر، غزر

بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت
مفاخر، کایزد، کرومیت، نطرین، زنگان، خمحرکه