کرزی: اوکراین باید از افغانستان درس بگیرد

کرزی: اوکراین باید از افغانستان درس بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور سابق افغانستان در مصاحبه با یک خبرگزاری هندی گفته است که اوکراین نباید به قدرت‌های بزرگ اجازه دهد که در آن جا جنگ نیابتی به راه بیاندازند.
وی گفت: کشورهایی مثل افغانستان و اوکراین نباید در بازی‌های قدرت‌های بزرگ دخیل شوند.

رئیس جمهور سابق افغانستان پیامد حضور کشورهای ضعیف در بازی قدرت‌های بزرگ را لگدمال شدن این کشورها عنوان کرد و گفته است: «ما همواره لگدمال شده‌ایم».

منبع : مهر