یزدانی و مرادمند از فردا در تمرین ملوان/ مازیار زارع قول فیکس بودن نداد!

یزدانی و مرادمند از فردا در تمرین ملوان/ مازیار زارع قول فیکس بودن نداد!

خبرورزشی –

سیاوش یزدانی و محمدحسین مرادمند دو بازیکن خبرساز فوتبال ایران طی روزهای گذشته بوده‌اند؛ آنها که به دلیل پایان دوران معافیت موقت از خدمت سربازی نتوانستند برای استقلال به میدان بروند، باید فوتبالشان را در ملوان انزلی ادامه بدهند.
با این که گفته می‌شد استقلالی‌ها در تلاشند تا مشکل این دو بازیکن را حل کنند و به ملوان نروند اما امروز مازیار زارع سرمربی انزلی‌چی ها در این خصوص به اظهارنظر پرداخت.
با اعلام سرمربی ملوان، یزدانی و مرادمند از فردا به تمرینات تیم شمالی می‌روند و کارشان را شروع می‌کنند.

مازیار زارع بعد از برد امروز تیمش مقابل قشقایی شیراز در خصوص وضعیت یزدانی و مرادمند گفت: «محمد حسین مرادمند و سیاوش یزدانی با ملوان قرار داد بسته‌اند و از فردا در تمرین حاضر می‌شوند،‌آنها بازیکنان حرفه‌ای هستند که می‌توانند به تیم ملوان کمک کنند؛ هر بازیکنی بیشتر تلاش کرد در ترکیب تیم قرار می‌گیرد.»

منبع : خبرورزشی

مطالب مرتبط

یزدانی و مرادمند از فردا در تمرین ملوان/ مازیار زارع قول فیکس بودن نداد!

یزدانی و مرادمند از فردا در تمرین ملوان/ مازیار زارع قول فیکس بودن نداد!

خبرورزشی –

سیاوش یزدانی و محمدحسین مرادمند دو بازیکن خبرساز فوتبال ایران طی روزهای گذشته بوده‌اند؛ آنها که به دلیل پایان دوران معافیت موقت از خدمت سربازی نتوانستند برای استقلال به میدان بروند، باید فوتبالشان را در ملوان انزلی ادامه بدهند.
با این که گفته می‌شد استقلالی‌ها در تلاشند تا مشکل این دو بازیکن را حل کنند و به ملوان نروند اما امروز مازیار زارع سرمربی انزلی‌چی ها در این خصوص به اظهارنظر پرداخت.
با اعلام سرمربی ملوان، یزدانی و مرادمند از فردا به تمرینات تیم شمالی می‌روند و کارشان را شروع می‌کنند.

مازیار زارع بعد از برد امروز تیمش مقابل قشقایی شیراز در خصوص وضعیت یزدانی و مرادمند گفت: «محمد حسین مرادمند و سیاوش یزدانی با ملوان قرار داد بسته‌اند و از فردا در تمرین حاضر می‌شوند،‌آنها بازیکنان حرفه‌ای هستند که می‌توانند به تیم ملوان کمک کنند؛ هر بازیکنی بیشتر تلاش کرد در ترکیب تیم قرار می‌گیرد.»

منبع : خبرورزشی

مطالب مرتبط

یزدانی و مرادمند از فردا در تمرین ملوان/ مازیار زارع قول فیکس بودن نداد!

یزدانی و مرادمند از فردا در تمرین ملوان/ مازیار زارع قول فیکس بودن نداد!

خبرورزشی –

سیاوش یزدانی و محمدحسین مرادمند دو بازیکن خبرساز فوتبال ایران طی روزهای گذشته بوده‌اند؛ آنها که به دلیل پایان دوران معافیت موقت از خدمت سربازی نتوانستند برای استقلال به میدان بروند، باید فوتبالشان را در ملوان انزلی ادامه بدهند.
با این که گفته می‌شد استقلالی‌ها در تلاشند تا مشکل این دو بازیکن را حل کنند و به ملوان نروند اما امروز مازیار زارع سرمربی انزلی‌چی ها در این خصوص به اظهارنظر پرداخت.
با اعلام سرمربی ملوان، یزدانی و مرادمند از فردا به تمرینات تیم شمالی می‌روند و کارشان را شروع می‌کنند.

مازیار زارع بعد از برد امروز تیمش مقابل قشقایی شیراز در خصوص وضعیت یزدانی و مرادمند گفت: «محمد حسین مرادمند و سیاوش یزدانی با ملوان قرار داد بسته‌اند و از فردا در تمرین حاضر می‌شوند،‌آنها بازیکنان حرفه‌ای هستند که می‌توانند به تیم ملوان کمک کنند؛ هر بازیکنی بیشتر تلاش کرد در ترکیب تیم قرار می‌گیرد.»

منبع : خبرورزشی

مطالب مرتبط

قالب ترامپ