در رقابت باشیم

در رقابت باشیم


زندگی تو یک مسابقه و رقابت است، اما نه با کسی، مسابقه و رقابت تو با خودت.
در این مسابقه مواظب باخت به خودت باش، اما از باخت نترس.
اگر اشتباه کنی و ببازی، به خودت باختی.
اما اگر بتوانی بر حریفت پیروز شوی درواقع تو در آن لحظه دارای نیرو و توانی دوبرابر خودت هستی.
فراموش نکن که خوبی این مسابقه این است که برای حریف خود هیچ گاه بد نمیخوایی، چون خودت هستی.
هر چی حریف قویتر باشد، تو سعی میکنی قویتر شوی و آن وقت است که بسیار قوی خواهی شد.
نکته مهم و پر رنگ این رقابت این است که مدام مجبور هستی حریفت را ارزیابی کنی، پس هر لحظه شناختت نسبت به خودت بیشتر می شود و شناخت خوبی از خودت پیدا میکنی.
و وقتی خودت را بهتر بشناسی در این صورت آگاه تر قدم های بعدی را بر خواهی داشت، انتخاب هایت آگاهانه تر می شود، شاید بتوانی نقاط ضعف خودت را کنار بگذاری و روی نقاط قوت خود تمرکز کنی.
رقابتت آغاز شد…..

میترا مهرویان
Instagram: mahrouyan.mitra