ذهن قدرتمند

ذهن قدرتمند

قدرت، همیشه به معنای حرکت دادن دست یا پا نیست.

به معنای بلند کردن یک چیز سنگین، کشتن و نابود کردن، دفاع از یک حق یا ناحق و یا به دست آوردن پول و ثروت نیست.

گاهی به معنای تغییر یک ذهن است.

تغیر ذهن از یک انتظار، از یک توقع، و در واقع یک برگشت در مسیری که هستید.

از تغییر یک ذهن پریشان و گله مند به ذهن آرام، یک ذهن خشمگین به مهربان، یک ذهن همیشه مهربان به یک ذهن منطقی، یک ذهن بی برنامه به برنامه ریز.

گاهی حتی می تواند دل بستن یا برعکس دل کندن و رهایی ذهنی باشد.

می تواند تغییر از یک ذهن فقیر به ثروتمند باشد و یا ولخرج و بی ملاحظه به محاسبه گر، تغییر از یک خسّت ذاتی به سخاوتمندی.

 امتحان کنید، از تغییر ذهن به سمت اصلاح و مسیر درست نترسید، ذهن قدرتمند را می توانید تجربه کنید، هزینه اش هر چه باشد میارزد.


میترا مهرویان

Instagram: mahrouyan.mitra