خطری که نوزادان نارس را در بزرگسالی تهدید می‌کند

خطری که نوزادان نارس را در بزرگسالی تهدید می‌کند

تازه ترین ها : کیسی کرامپ متخصص اطفال در دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن می‌گوید: اگرچه افرادی که زودرس به دنیا می‌آیند بیشتر در معرض فشار خون بالا و سایر اختلالات هستند که می‌تواند منجر به سکته شود، اما تحقیقات کمی بر موضوع ارتباط آن با سکته مغزی متمرکز شده است.

از این رو، کرامپ و تیم تحقیقاتی وی، در آنچه بزرگترین مطالعه برای بررسی خطر سکته مغزی و زایمان زودرس توصیف می‌کنند، سوابق بیش از ۲.۱ میلیون انسان متولد شده در سوئد را از ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۴ بررسی کردند که حداقل ۱۸ سال عمر داشتند.

این مطالعه نشان داد نوزادانی که از ۲۲ تا ۳۳ هفته قبل از موعد به دنیا می‌آیند در بزرگسالی و در مقایسه با نوزادان کامل ۴۲ درصد بیشتر در معرض خطر سکته مغزی هستند.

اما زایمان زودرس در هفته‌های ۳۷ تا ۳۸ با افزایش خطر همراه نبود. محققان تأکید کردند که تعجب آور است که این خطرات در بزرگسالی ظاهر می‌شوند.

محققان برای جلوگیری از تأثیر عوامل ژنتیکی یا محیطی در خانواده کودکان، تأثیر جنسیت، سن والدین و وزن مادران در نظر گرفتند. همچنین یک مقایسه جداگانه بین خواهر و برادر‌هایی که به صورت مناسب به دنیا آمده اند انجام شد.

دکتر کیسی توضیح داد که حتی پس از سازگاری با عوامل اندازه‌گیری نشده در خانواده‌ها، بیشترین خطرات باقی مانده است. این نشان می‌دهد که زایمان زودرس ممکن است بعداً تأثیرات مستقیمی بر خطر سکته مغزی داشته باش