نیاز خوب یادآوری

نیاز خوب یادآوری

فرض کنید ماشینی که بنزین زده است، در یک مسیر در حال حرکت هست، قطعاً بعد از طی یک مسیر، برای ادامه مسیر، نیاز هست بنزین بزند و گرنه می ایستد و فقط باید رد شدن بقیه ماشینها از آن مسیر را تماشا کند. پس اگر سوار ماشین در هر مسیری باشید. لازم است در مسیر باز هم بنزین بزنید.
وقتی کنار کسی در یک زندگی هستید و با هم زندگی میکنید، باید به هم بگویید و بفهمانید که میخواهید کنار هم باشید و از کنار هم بودن لذت میبرید. برای ادامه مسیر زندگی، باید دوستت دارمها را بارها بگویید و نشان دهید، درست مانند بنزین زدن. در غیر این صورت، باید کنار جاده زندگی بمانید و زندگی کردن و دوستت دارم های بقیه را نگاه کنید.
همچنین در یک گروه کاری که فعالیت میکنید، باید از همدیگر تقدیر کنید، باید زحمات دیگران را ببینید. باید خسته نباشیدها، خداقوتها، تحسین ها را بگویید و نشان دهید که قدر این زحمات را میدانید.
فرزندتان را در مسیر بزرگ شدن، تلاش برای تحصیل و کارهای شخصی اش، و فعالیت های دیگر تشویق نمایید و بیان کنید، تحسین کنید، او برای رشد و ارتقا نیاز به شنیدن دارد.
و هزاران مثال دیگر که میبینید و در آن فعالیت و زندگی می کنید.
یادتان نرود باید این کلام ها را به خود نیز بگویید، شما نیز نیاز به شنیدن دارید از خودتان به خودتان: من قدرتمند هستم، من با ارزش هستم، من می توانم آرام باشم، اولین شخصی که باید مرا دوست داشته باشد خودم هستم.
یادتان نرود، برای ادامه مسیر باید بنزین بزنید.

میترا مهرویان
Instagram: mahrouyan.mitra